Vacarisses

/Vacarisses
Vacarisses2019-03-28T16:44:42+00:00

Serveis d’aigua gestionats | Vacarisses

La urbanització del Palà, conjuntament amb la zona del Raval i  la Creu al terme municipal de Vacarisses, disposa de pou propi  per a dotar d’aigua la població.

Actualment  disposa d’un dipòsit de captació on arriba l’aigua captada del pou. Per les característiques de l’aigua captada, es realitza inicialment una primera desinfecció mitjançant llum ultraviolada i a continuació es desinfecta de forma definitiva utilitzant clor.

Des d’aquest dipòsit de captació, mitjançant bombes d’impulsió, s’eleva l’aigua cap al dipòsit del Palà, el qual abasteix la urbanització del Palà. Tanmateix, des d’aquesta impulsió també s’abasteix d’aigua el dipòsit del Raval, que es el que  s’encarrega de subministrar l’aigua a la zona del Raval i de la Creu.

Totes aquestes instal·lacions i dipòsits s’han anat modernitzant en els darrers anys amb les noves tecnologies. Totes elles disposen d’equips que permeten conèixer el seu estat i funcionament a distància i en tot moment, per tal de garantir l’abastament d’aigua 24 hores, tots els dies de l’any a la població.