Ullastrell

/Ullastrell
Ullastrell2019-03-28T16:32:15+00:00

Serveis d’aigua gestionats | Ullastrell

Per tal de garantir el subministrament  d’aigua a Ullastrell, la població disposa actualment de 3 dipòsits de distribució cap a la xarxa,  amb una capacitat de 1050 m3.

El més destacat és el dipòsit del Turó, que al mateix temps te la funció de mirador a la població d’Ullastrell. Des d’aquest dipòsit s’ abasteix d’aigua a tota la xarxa del poble i a la resta de dipòsits d’Ullastrell, que són els de Can Amat i el del Cal Jep, que alimenten altres sectors de la població.

El dipòsit del Turó s’ha modernitzat en els darrers anys amb noves tecnologies de comunicació. Aquestes permeten conèixer a distància el seu estat i funcionament en tot moment. D’aquesta manera podem assegurar l’abastament d’aigua 24 hores al dia, tots els dies de l’any.