Rellinars

/Rellinars
Rellinars2019-04-29T17:34:00+00:00

Serveis d’aigua gestionats | Rellinars

 La població de Rellinars disposa de pous propis i agua de minats que s’encarreguen d’abastir d’aigua a  la població.

No obstant, al llarg de l’any, i  també en períodes de baixes pluges, es necessita una aportació externa d’aigua per tal d’ajudar  i poder garantir l’abastament d’aigua a la població.

Rellinars actualment  compta amb un dipòsit de captació a la zona del Molí, on arriba l’aigua captada de pous i l’aigua de Mina. A continuació des d’aquest dipòsit de  captació, l’aigua és elevada mitjançant bombes cap als dipòsits de Ballesta i, des d’aquest,  s’abasteix d’aigua els dipòsits del Planet.

Cadascun d’aquests dipòsits (Ballesta i Planet) alimenten els dos sectors diferents que composen la població de Rellinars.  La capacitat total d’aquests dipòsits és de 3350 m3.

Totes aquestes instal·lacions i dipòsits s’han anat modernitzant en els darrers  anys amb les noves tecnologies. A més, disposen d’equips que permeten conèixer a distància i en tot moment el seu estat i funcionament, per tal de poder garantir l’abastament d’aigua 24 hores els 365 dies de l’any a tota la població.