Història

/Història
Història2019-03-22T10:38:22+00:00

Història Mina, Serveis d’Aigua

Des de 1842 portem a terme iniciatives al servei de l’aigua

Al segle XIX, amb la Revolució Industrial, s’introdueix a Terrassa la maquinària en el sector tèxtil. Comença una etapa de progrés en la qual augmenten també les necessitats. Els cabals que es consumien en una Terrassa artesanal eren del tot insuficients per a la nova indústria tèxtil.

Cal al 1840 va quedar palès que els recursos hídrics de la ciutat de Terrassa eren del tot insuficients per a una indústria que s’estava consolidant, i aquesta insuficiència provocà que alguns dels fabricants locals es traslladessin a altres poblacions a la vora del riu Llobregat.

Per aquest motiu, el 14 de març de 1841 una representació de veïns i industrials terrassencs es va reunir amb l’Ajuntament per acordar la construcció d’una mina a la ciutat. És l’origen de l’actual Mina, Aigües de Terrassa, constituïda oficialment el 17 de març de 1842.

Aquell mateix any, ateses les dificultats econòmiques de l’Ajuntament per fer les obres, la Corporació Municipal traspassa a Mina la concessió per proveir la ciutat del cabal necessari per cobrir l’incessant creixement de consum. Per a aconseguir-ho, obre noves galeries i compra algunes de les mines existents, arribant a aconseguir una longitud de més de 14 km.

Principis del segle XX

L’any 1898 comencen les obres de construcció del pantà de la Xuriguera, que tenia capacitat per a 1.200.000 m³ d’aigua, acabant l’any 1902. El 1919 entren en servei els clarificadors del Pla de l’Ametllera per depurar les aigües del pantà de la Xuriguera i de la mina Matalonga.

La construcció del pantà de la Xuriguera i l’obertura, l’any 1927, d’un pou artesià de 500 m de profunditat amb resultat negatiu van representar un gran esforç econòmic que gairebé comporta la fallida de la societat. L’Ajuntament de Terrassa i els responsables de Mina van constituir una comissió mixta que va acordar fer arribar l’aigua del riu Llobregat a Terrassa.

Com a resultat, l’any 1934 es concedeix a l’Ajuntament de Terrassa 4.000 m³/dia d’aigua del riu Llobregat. L’any 1941 el consistori egarenc va atorgar a Mina un contracte d’execució d’obres i explotació del servei per a la construcció de les instal·lacions per fer efectiva la concessió d’aigües del Llobregat, per un període de vigència de 75 anys, que va acabar el 31 de desembre de 2016.

Principis del segle El 1943 l’aigua del riu Llobregat arriba a Terrassa

El 3 de juliol de 1943, després de nou anys de treballs, es va aconseguir fer arribar l’aigua del riu Llobregat a Terrassa. Des d’aleshores, amb aquesta conducció, la ciutat va quedar alliberada del malson de la manca d’aigua.

1962 va ser un any fatídic per la ciutat, doncs les riuades van provocar gairebé 300 víctimes i importantíssims danys materials a tota la ciutat. De retruc, Mina va patir la trencadissa i l’esllavissament de centenars de metres de canonada, tant de la xarxa primària d’Abrera a Terrassa, com de la de distribució de la ciutat i de les mines.

Aquell mateix any es va construir una nova canonada de 450 mm des del Llobregat a Terrassa, per poder subministrar l’aigua necessària d’acord amb l’expansió de la ciutat. El 1971 va entrar en funcionament una tercera canonada de 700 mm i comença a donar servei la Central Elevadora d’Abrera-Can Boada. En aquell moment l’Ajuntament de Terrassa rep la concessió d’un cabal de 56.000 m³/dia d’aigua del riu Llobregat, extensible als municipis de Matadepera, Ullastrell i Viladecavalls.

A partir de 1973, es fa patent l’escassa pluviometria d’aquells anys, la progressiva contaminació i la falta de regulació del riu Llobregat. Aquests fets van obligar a fer restriccions i s’acorda construir una Planta de Tractament d’Aigües Superficials per poder captar l’aigua directament de la superfície del riu, amb una capacitat de producció de 30.000 m³/dia. Amb aquesta planta, inaugurada l’any 1976, Terrassa deixa enrere l’ombra de l’escassedat i les restriccions diàries que havia patit la ciutat en els darrers 3 anys. A més, 2 anys després participa en la creació del Consorcio de Abastecimiento de Aguas del río Llobregat, SA (actual ATLL).

El 1982 es va inundar novament el Llobregat i es van repetir els danys i les consegüents reparacions, aquest cop agreujats perquè va quedar també afectada la Planta de Tractament. El 1983 es va constituir l’estació d’hidrocompressors al polígon industrial Els Bellots. Cinc anys més tard, el 1988 es va assumir el servei dels sectors industrial i residencial de Can Parellada.

El desenvolupament i creixement d’Aigües de Terrassa

El 1987 es constitueix la filial Servaigua, dedicada a la realització d’instal·lacions interiors de fontaneria, noves instal·lacions, reformes de xarxes de subministrament d’aigua, tractament de l’aigua i la construcció i el manteniment d’instal·lacions contra incendis.

L’any 1991 l’Ajuntament de Viladecavalls atorga a Mina, Aigües de Terrassa la concessió del servei domiciliari d’abastament d’aigua i l’any 1994 ho fa l’Ajuntament d’Ullastrell.

L’any 1992 s’inauguren les noves oficines del carrer Societat i la primera fase del telecomandament d’instal·lacions per commemorar el 150è aniversari de l’empresa.

L’any 1995 s’elabora el Pla especial de clavegueram de Terrassa i l’Ajuntament de Matadepera atorga la concessió per a l’explotació i gestió de la nova canonada en alta. Aquell mateix any també va començar la implantació d’un sistema de informació geogràfica (GIS), que permet tenir tota la informació digitalitzada.

El 1998 s’inaugura el nou laboratori d’Abrera i aconsegueix la certificació UNE-EN ISO 9001. Un any més tard s’amplia el Laboratori de Terrassa i es crea una nova secció de microbiologia.

L’any 1999 es crea la Fundació Mina amb l’objectiu de promoure i fomentar, sense ànim de lucre, la millora integral de la qualitat de vida de les persones i del medi en què habiten.

Durant aquells anys, Aigües de Terrassa deixa de tenir un caràcter local en el mercat de l’abastament d’aigua. A les ja comentades concessions de Viladecavalls i Ullastrell, l’any 1993 va adquirir la participació majoritària d’Aigües de Matadepera, SA. A més, des de 1999 participa a la societat SAP Les Fonts, SA.

El segle XXI

L’any 2000 es signa un conveni entre els Ajuntament de Rellinars i Vacarisses i Mina, Aigües de Terrassa per a la venda d’aigua en alta en aquests dos municipis. L’any 2001 l’Ajuntament de Rellinars li atorga la concessió per a subministrar l’aigua en baixa per a un període de 50 anys.

Durant aquells anys Mina fa una aposta per la tecnologia i la qualitat, obtenint la certificació UNE-EN ISO 14001, estrenant web i inaugurant l’oficina virtual, que permet realitzar gestions sense la necessitat de desplaçar-se a les oficines.

El 2001 obté la verificació EMAS i es converteix en la primera empresa d’Espanya, i pionera a Europa, a aconseguir aquesta verificació mediambiental en l’àmbit del cicle integral de l’aigua.

El mateix any, la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) concedeix l’acreditació conforme a la norma internacional ISO-17025 al Laboratori Ambiental per a la realització d’anàlisis fisicoquímiques i microbiològiques d’aigües. Així mateix, Mina inicia el camí cap a l’obtenció de la qualificació European Foundation for Quality Management (EFQM).

L’any 2001, Aigües de Terrassa, mitjançant la formació d’una unió temporal d’empreses (UTE), inicia la gestió de varies Estacions Depuradores d’Aigües Residuals (EDAR) de la comarca.

El 2005 va estar marcat per un nou període de sequera sofert a tot l’Estat, però especialment a les conques internes de Catalunya. L’Administració autonòmica, la municipal, els gestors del servei i els usuaris van adoptar diferents mesures per preveure una possible contingència que no es va produir.

Durant el 2006, des del prisma institucional, la conferència de la ministra de Medi Ambient, Sra. Cristina Narbona en un acte de la Fundació Mina, va assolir un altíssim nivell tècnic i un èxit de públic. A més, Mina va rebre el guardó d’honor de la delegació del Vallès Occidental del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya.

Durant aquests últims anys s’ha aprovat una nova política de recursos humans, més adaptada a les necessitats i requeriments laborals i socials actuals. Així mateix, Mina ha participat en un projecte de desenvolupament de la responsabilitat social corporativa promogut pel Departament de Medi Ambient, de la Generalitat de Catalunya.

El 2012 obtè el Segell d’Excel·lència Europea 400+ (CEG/RE04/0033/12) i la seva homologació “Recognised for Excellence 4 stars”, que reconeix l’excel·lència en la gestió empresarial. Tres anys després, aconsegueix la certificació del Sistema de Gestió de Seguretat Alimentària, ISO 22000, d’AENOR i el 2016 obté, en l’àmbit intern, l’OHSAS 18001, de Gestió de la Seguretat i Salut Laboral.

El desembre de 2018, després de quatre pròrrogues, l’Ajuntament de Terrassa municipalitza el servei de subministrament d’aigua, passant a ser operat per l’empresa pública Taigua.