Modificar les dades del contracte

//Modificar les dades del contracte
Modificar les dades del contracte2018-12-07T18:51:04+00:00

Gestions i tràmits | Modificar les dades del contracte

Per realitzar aquesta modificació necessitem les següents dades.

Els camps acompanyats de (*) són d’entrada obligatòria.

Per modificar les dades del contracte a Matadepera, fes clic aquí

* Nou compte bancari:

NO

* En cas de canvi de domiciliació indiqui'ns el compte bancari anterior:

NO

En cas afirmatiu, recordi que a partir d’aquesta sol·licitud, només rebrà la factura per mitjans electrònics i que ens ha de notificar qualsevol canvi de la seva adreça electrònica.

CATALÀCASTELLÀ

Als efectes del Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD), la llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i la Llei de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI), MINA PÚBLICA D’AIGÜES DE TERRASSA, SA informa al CLIENT de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del que n’és responsable aquesta Societat, amb la finalitat de realitzar la gestió contractual amb el CLIENT. El CLIENT pot exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals recollides per aquesta Societat dirigint-se a la mateixa.