Solicitar un duplicado de factura

//Solicitar un duplicado de factura
Solicitar un duplicado de factura2019-05-07T17:55:56+00:00

Gestiones y trámites | Solicitar un duplicado de factura

Para solicitar un duplicado de una factura rellene los siguientes datos.

Los campos acompañados de (*) son de entrada obligatoria.

[vc_row][vc_column][vc_cf7_elements label="Selecciona tu municipio:"][/vc_cf7_elements][vc_empty_space height="15px"][vc_column_text]

Para pedir un duplicado de la factura en Matadepera, haz clic aquí

[/vc_column_text][vc_cf7_elements label="* Número de contrato:"][/vc_cf7_elements][vc_empty_space][vc_cf7_elements label="* Nombre y Apellidos de la persona titular actual del contrato o Razón social (en caso de persona jurídica):"][/vc_cf7_elements][vc_empty_space][vc_cf7_elements label="* D.N.I . / N.I.F . o Permiso de residencia (en caso de extranjeros):"][/vc_cf7_elements][vc_empty_space][vc_cf7_elements label="* Persona de Contacto:"][/vc_cf7_elements][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_cf7_elements label="* Teléfono de contacto:"][/vc_cf7_elements][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_cf7_elements label="Correo electrónico:"][/vc_cf7_elements][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text]Indique alguna de los siguientes datos de la factura de la que quiere pedir el duplicado:

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_cf7_elements label="Referencia de la factura:"][/vc_cf7_elements][vc_empty_space][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_cf7_elements label="Período (mes o trimestre y año):"][/vc_cf7_elements][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_cf7_elements label="Fecha de la factura:"][/vc_cf7_elements][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_cf7_elements label="Importe de la factura:"][/vc_cf7_elements][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_cf7_elements label="* ¿Quiere recibir este duplicado por correo electrónico?:"]NO[/vc_cf7_elements][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_cf7_elements label="Correu electrònic:"][/vc_cf7_elements][vc_column_text]En caso afirmativo , recuerde que a partir de esta solicitud , sólo recibirá la factura por medios electrónicos y que nos debe notificar cualquier cambio de su dirección electrónica.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]En caso de que no quiera el duplicado por correo electrónico, indique dónde se debe enviar:

[/vc_column_text][vc_cf7_elements label="* Nombre y apellidos o razón social:"][/vc_cf7_elements][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/3"][vc_column_text]* Dirección de correspondencia:
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/6"][vc_column_text]* Núm: [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/6"][vc_cf7_elements label="Escalera:"][/vc_cf7_elements][/vc_column][vc_column width="1/6"][vc_cf7_elements label="Piso:"][/vc_cf7_elements][/vc_column][vc_column width="1/6"][vc_cf7_elements label="Puerta:"][/vc_cf7_elements][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_cf7_elements label="* Código Postal:"][/vc_cf7_elements][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_cf7_elements label="* Población:"][/vc_cf7_elements][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_cf7_elements label="* ¿Desea recibir las facturas de consumo de agua por correo electrónico?"][/vc_cf7_elements][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_cf7_elements label="* Correu electrònic"][/vc_cf7_elements][vc_column_text]En caso afirmativo , recuerde que a partir de esta solicitud , sólo recibirá la factura por medios electrónicos y que nos debe notificar cualquier cambio de su dirección electrónica.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_cf7_elements label="Comentarios:"][/vc_cf7_elements][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Als efectes del Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD), la llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i la Llei de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI), MINA PÚBLICA D’AIGÜES DE TERRASSA, SA informa al CLIENT de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del que n’és responsable aquesta Societat, amb la finalitat de realitzar la gestió contractual amb el CLIENT. El CLIENT pot exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals recollides per aquesta Societat dirigint-se a la mateixa.[/vc_column_text][vc_cf7_elements][/vc_cf7_elements][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]