Petición para recibir avisos por EMAIL y / o SMS relacionados con el servicio

//Petición para recibir avisos por EMAIL y / o SMS relacionados con el servicio
Petición para recibir avisos por EMAIL y / o SMS relacionados con el servicio2019-05-07T17:58:19+00:00

Gestiones y trámites | Petición para recibir avisos por EMAIL y / o SMS relacionados con el servicio

Para poder recibir avisos relacionados con el servicio (posibles fugas, averías en el contador, etc.) por correo electrónico y / o SMS, indique los datos siguientes.

Los campos acompañados de (*) son de entrada obligatoria..

Para recibir avisos por EMAIL y / o SMS relacionados con el servicio en Matadepera, haz clic aquí

** Necesario indicar como mínimo uno de los dos campos siguientes, o los dos:

En cas de ja disposar de la seva adreça electrònica per al servei de la e-factura, l'adreça que ara ens facilita no pot ser una altra diferent.

Para validar sus datos, rellene el siguiente campo.

Als efectes del Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD), la llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i la Llei de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI), MINA PÚBLICA D’AIGÜES DE TERRASSA, SA informa al CLIENT de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del que n’és responsable aquesta Societat, amb la finalitat de realitzar la gestió contractual amb el CLIENT. El CLIENT pot exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals recollides per aquesta Societat dirigint-se a la mateixa.