Gestiones y trámites | Efectuar una sugerencia o una consulta

Para efectuar una sugerencia rellene los siguientes datos.

Los campos acompañados de (*) son de entrada obligatoria.

Selecciona tu municipio:

Para efectuar una sugerencia o una consulta en Matadepera, haz clic aquí

* Número de contrato:
* D.N.I . / N.I.F . o Permiso de residencia (en caso de extranjeros):
* Persona de Contacto:
Dirección Suministro:
Núm:
Escalera:
Piso:
Puerta:
Código Postal:
Población:
* Teléfono de contacto (preferiblemente móvil):
Correo electrónico:

Comentarios:

Als efectes del Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD), la llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i la Llei de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI), MINA PÚBLICA D’AIGÜES DE TERRASSA, SA informa al CLIENT de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del que n’és responsable aquesta Societat, amb la finalitat de realitzar la gestió contractual amb el CLIENT. El CLIENT pot exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals recollides per aquesta Societat dirigint-se a la mateixa.