Política de privacitat

/Política de privacitat
Política de privacitat2019-03-22T10:36:44+00:00

Política de privacitat

MINA PÚBLICA D’AIGÜES DE TERRASSA, S. A., l’oficina principal de la qual es troba en Carrer del Nord, 78, 08221 Terrassa, Barcelona (Barcelona), és titular de la website http://aiguesdeterrassa.com/, i consegüentment, l’informa que per a fer ús dels serveis que li ofereix és necessari que ens subministri determinades dades de caràcter personal. MINA PÚBLICA D’AIGÜES DE TERRASSA, S. A. actuarà de conformitat amb el que s’estableix en la legislació vigent i, en concret, de conformitat amb el que s’estableix en el Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD), en la Llei orgànica de Protecció de Dades (LOPD) i en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI), referent al manteniment de la confidencialitat i tractament de dades personals facilitades voluntàriament pels usuaris d’aquesta pàgina Web.

Consentiment i autorització al tractament de les seves dades personals

L’informem que les dades personals obtingudes a través dels formularis de recollida de dades d’http://aiguesdeterrassa.com/, seran tractats per MINA PÚBLICA D’AIGÜES DE TERRASSA, S. A. amb la finalitat indicada en la clàusula informativa recollida en cadascun dels formularis. Recomanem expressament la lectura d’aquestes clàusules informatives abans de procedir a l’enviament de les dades personals. Les seves dades seran cedides a tercers en els casos indicats en cada clàusula en concret. En el cas que les dades vagin a ser cedides a tercers, MINA PÚBLICA D’AIGÜES DE TERRASSA, S. A. sol·licitarà prèviament el consentiment de l’interessat per a tal fi, indicant-li a qui se cediran aquestes dades i amb quina finalitat. La base que legítima el tractament de les seves dades és el consentiment que Vostè ens dóna en enviar el formulari amb les seves dades personals, així com, si escau, l’execució de la relació contractual que tenim amb vostè i l’interès legítim de totes dues parts. Les seves dades seran conservades per MINA PÚBLICA D’AIGÜES DE TERRASSA, S. a. mentre gestioni la seva sol·licitud o fins que s’oposi a aquest tractament i, si escau, durant els terminis de prescripció que estableix la llei.

MINA PÚBLICA D’AIGÜES DE TERRASSA, S. A., l’informa que en cap cas està obligat a facilitar-nos les seves dades personals, i que aquestes són els adequadess, pertinents i estrictament necessàries per a complir amb la finalitat per la qual es recullen, no obstant això, aquests són imprescindibles per a proporcionar-li els serveis oferts. Igualment, l’informem que les seves dades seran conservades mentre es mantinguin aquestes relacions i els terminis marcats per la legislació fiscal o durant els terminis establerts per a atendre possibles reclamacions.

Si vostè s’ha posat en contacte amb nosaltres via correu electrònic, l’informem que les dades personals que vostè ens hagi facilitat seran tractats per MINA PÚBLICA D’AIGÜES DE TERRASSA, S. a. amb la finalitat de gestionar i mantenir les relacions professionals que ens uneixen amb vostè. Per a la realització d’aquesta gestió és possible que les seves dades siguin comunicades a les entitats i administracions públiques necessàries per a la realització d’aquesta gestió. Aquest tractament de dades és necessari per a mantenir aquesta relació professional. Igualment, l’informem que les seves dades s’eliminaran quan finalitzin els terminis de prescripció marcats per la llei, conservant-se únicament per a atendre possibles reclamacions.

Les dades personals que Vostè pugui facilitar-nos durant la seva relació contractual, professional o comercial amb MINA PÚBLICA D’AIGÜES DE TERRASSA, S. A. seran tractats per la mateixa amb la finalitat de mantenir aquestes relacions, així com per a l’enviament de comunicacions comercials que puguin resultar del seu interès, si vostè ens atorga el seu consentiment en aquest sentit. Vostè pot oposar-se lliurement a rebre aquestes comunicacions, sense que això condicioni les nostres relacions contractuals, comercials i professionals. Per a la realització d’aquesta gestió és possible que les seves dades siguin cedides a entitats bancàries i a l’Administració Tributària. Aquest tractament de dades és necessari per a l’execució del contracte i/o per al manteniment de la relació contractual, professional o comercial. Igualment, l’informem que les seves dades seran conservades mentre es mantinguin aquestes relacions i durant els terminis marcats per la legislació fiscal o durant els terminis establerts per a atendre possibles reclamacions.

 

Si Vostè ens ha enviat el seu currículum a les adreces postals o electròniques de MINA PÚBLICA D’AIGÜES DE TERRASSA, S.A. o ens el ha facilitat a través de bosses d’ús de tercers (Linkedin, Infojobs, Universitats o Escoles), l’informem que les seves dades seran tractades per MINA PÚBLICA D’AIGÜES DE TERRASSA, S. A. per a la gestió dels seus processos de selecció de personal de llocs vacants en l’empresa. Les seves dades no seran cedits a tercers. Aquest tractament de dades és necessari per a atendre la seva sol·licitud d’ocupació i està basat en el consentiment que Vostè ens dóna en enviar-nos el seu currículum. Les seves dades seran conservades únicament si hi ha un procés de selecció obert i, en aquest cas, fins a la finalització del procés.

 

Drets de protecció de dades de l’interessat

A l’efecte del que es disposa en la normativa vigent, Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament de les seves dades dirigint-se al Responsable de Protecció de Dades de MINA PÚBLICA D’AIGÜES DE TERRASSA, S. a. per escrit bé a Carrer del Nord, 78, 08221 Terrassa, Barcelona, bé en el correu electrònic [email protected], acompanyant còpia del seu DNI acreditant degudament la seva identitat. En qualsevol situació, Vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

Actualització i Cancel·lació de les seves dades

És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació en ells, en cas contrari, no responem de la veracitat d’aquests. Així mateix, ens certifica que totes les dades que
Vostè ens facilita són certs, vigents i pertinents per a la finalitat per la qual els hi sol·licitem, i que els facilita per si mateix. MINA PÚBLICA D’AIGÜES DE TERRASSA, S. a. conservarà i tractarà les seves dades fins que Vostè revoqui el seu consentiment o s’oposi lliurement al fet que MINA PÚBLICA D’AIGÜES DE TERRASSA, S. a. tracti les seves dades amb les finalitats indicades, sense que això condicioni altres relacions que mantingui amb MINA PÚBLICA D’AIGÜES DE TERRASSA, S.A.

Garantia de Confidencialitat i Seguretat de les dades

MINA PÚBLICA D’AIGÜES DE TERRASSA, S. A. en resposta a la confiança dipositada en nosaltres i tenint en compte la importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les seves dades personals, els informa que ha adoptat les mesures, tècniques i organitzatives, necessàries per a garantir la confidencialitat, disponibilitat, integritat i resiliències dels seus sistemes i serveis de tractament. Això no obstant, l’usuari deu ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

La present política de privacitat ha estat actualitzada a l’octubre de 2018. MINA PÚBLICA D’AIGÜES DE TERRASSA, S. a. es reserva el dret de modificar la seva política de protecció de dades en el cas que existeixi un canvi de la legislació vigent, doctrina jurisprudencial o per criteris propis empresarials. Si s’introduís algun canvi en aquesta política, el nou text es publicarà en aquesta mateixa direcció.