Contractar el subministrament

//Contractar el subministrament
Contractar el subministrament2019-03-18T13:35:57+00:00

Gestions i tràmits | Contractar el subministrament

Per contractar el subministrament necessitem les següents dades i documentació.
Per consultar el cost i la documentació necessària premi aquí

Els camps acompanyats de (*) són d’entrada obligatòria.

Per contractar el subministrament a Matadepera, fes clic aquí

En cas afirmatiu, recordi que a partir d’aquesta sol·licitud, només rebrà la factura per mitjans electrònics i que ens ha de notificar qualsevol canvi de la seva adreça electrònica.

Dades de correspondència (en cas de no haver demanat la factura electrònica i de ser diferent de l’adreça de subministrament)

NOMÉS PER A HABITATGES

AVÍS: Segons el que preveu la Llei 18/2007 de 28 de desembre "Sobre el dret a l'habitatge" i Decret 55/2009, de 7 d'abril, (DOGC 5357 de 04/09/09), Departament de Medi Ambient i habitatge del Govern de la Generalitat de Catalunya, "sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat", les empreses subministradores han d'exigir la cèdula d'habitabilitat (qualificació definitiva en el cas d'habitatges de protecció oficial destinats a primera ocupació) , per a contractar un nou subministrament i incorporar una còpia en l'expedient de contractació.

Qui demani aquest tràmit, cal que acrediti la titularitat de l'immoble o habitatge i per tant, la documentació necessària per poder contractar el subministrament és:

Per a ús domèstic

- NIF del titular del contracte.
- Còpia de l'escriptura de compra o del contracte de lloguer.
- Cèdula d'habitabilitat (qualificació definitiva en el cas d'habitatges amb protecció oficial destinats a primera ocupació).

Per a ús comercial, industrial i d'obres

- Persones jurídiques: Còpies de les escriptures de constitució de la societat i dels poders.
- Persones físiques: NIF i còpia de l'escriptura de compra o del contracte de lloguer.

Per a ús d'incendis

- Persones jurídiques: Còpies de les escriptures de constitució de la societat i dels poders.

La documentació:

L’enviaré properament per correu a: c/ Nord, 78 -08221- TerrassaL’enviaré al fax 935478859L’enviaré properament escanejada a: [email protected]L’adjunto escanejada

Seleccioni tots els arxius (màxim 10 i del tipus: .jpg, .jpeg, .doc, .docx o .pdf)

Indiqui les seves dades bancàries per domiciliar el pagament:

CATALÀCASTELLÀ

Un cop se sol·liciti una alta de subministrament, si la finca ja disposa de connexió externa a la xarxa i la bateria de comptadors està en servei, s'instal·larà el comptador en un termini màxim de quatre dies laborables a partir de la formalització del contracte.

El present tràmit comporta una obligació del pagament de les tarifes aprovades.

Als efectes del Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD), la llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i la Llei de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI), MINA PÚBLICA D’AIGÜES DE TERRASSA, SA informa al CLIENT de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del que n’és responsable aquesta Societat, amb la finalitat de realitzar la gestió contractual amb el CLIENT. El CLIENT pot exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals recollides per aquesta Societat dirigint-se a la mateixa.